Heraklion
Smart City

  • English

Κινητικότητα και μεταφορές

Ο σχεδιασμός δράσεων που υποστηρίζουν την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας (sustainablemobility) αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική διαμόρφωσης της μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου. Η στρατηγική στον τομέα της κινητικότητας απαρτίζεται από 9 επιμέρους ενότητες (ακολουθώντας το πρότυπο της στρατηγικής ΒΑΚ) οι οποίες είναι οι εξής: Πεζή Μετακίνηση, Ποδήλατο, Συλλογικές Μετακινήσεις (ΜΜΜ & ΕΙΧ), Διαχείριση κυκλοφορίας και ιδιωτικό αυτοκίνητο, διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια, Καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης & Κοινόχρηστη πόλη, Ηλεκτροκίνηση- Καθαρά οχήματα,  Διαχείριση τροφοδοσίας καθώς και Εκπαίδευση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση.

Θεματική Ενότητα Ι- Πεζή Μετακίνηση

Το περπάτημα είναι ο πλέον ελεύθερος και ανεξάρτητος τρόπος μετακίνησης στην πόλη. Αποτελεί ένα δωρεάν τρόπο μετακίνησης, ο οποίος επιτρέπει στον πεζό να έρθει σε επαφή με την πόλη αλλά και να αλληλοεπιδράσει με τους υπόλοιπους χρήστες του δημόσιου χώρου. Επίσης αξίζει να αναφερθεί πως το περπάτημα έχει σημαντικά οφέλη στην υγεία των πολιτών. Οι νέες τεχνολογίες θα συνεισφέρουν σημαντικά σε αρκετές δράσεις.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική της ΠΕΖΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Πιλοτική δημιουργία και εγκατάσταση ειδικού αστικού εξοπλισμού ΤΠΕ (σήμανση, παγκάκια, φωτισμός, στέγαστρα, στάσεις, κιόσκια πληροφόρησης και/ ή πώλησης ειδών, αντικείμενα περιβάλλοντος),
– Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των ροών πεζών με σκοπό την ανίχνευση της γεωγραφίας των συχνότερα επιλεγόμενων διαδρομών,
– Δημιουργία έξυπνων και προσβασίμων για όλους Στάσεις Λεωφορείων, Ταξί και άλλων μέσων συλλογικής μετακίνησης,
– Αποκατάσταση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία καθώς και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων για την έκδοση και χρήση εισιτηρίων,
– Δημιουργία εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα ή αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής ΔΗΜΟΤΗΣ app, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες ή τους κατοίκους της πόλης, και παράλληλα να δίδεται η δυνατότητα συλλογής δεδομένων κατά το περπάτημα στην πόλη.
Δράσεις Κορμού
– Αναβάθμιση πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών στο πλαίσιο της σύγχρονης νομοθεσίας και των αρχών της ΒΑΚ (με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιστορικό Κέντρο και τις βασικές αρτηρίες της πόλης),
– Αναβάθμιση διασταυρώσεων με ελλιπή χαρακτηριστικά οδικής ασφάλειας με έμφαση σε περιοχές πέριξ σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη πυκνότητα πεζών,
– Διαμόρφωση δρόμων και περιοχών ήπιας κυκλοφορίας (ενδ. σε γειτονιές εντός κέντρου όπως Αγ. Τριάδα, Λάκκος κ.λπ., εκτός κέντρου Μασταμπάς, Άη Γιάννης, Μεσαμπελιές κ.λπ.) σε συνδυασμό με τη δημιουργία μικρών χώρων πρασίνου (pocketpark) και διαμόρφωση χώρων πρασίνου σε θέση στάθμευσης (parklet),
– Δημιουργία θυλάκων Πρότυπης Γειτονιάς με μηδενικούς ρύπους (ενδ. Μία ανά δημοτική ενότητα),
– Δημιουργία ή ενίσχυση πράσινων διαδρομών και ανάπτυξη Οικολογικού- Πολιτιστικού δικτύου (ενδ. κατά μήκος σημαντικών διαδρομών – οδών της πόλης π.χ. Λ. Κνωσού, Νεάρχου- Βενιζέλου, Γερωνυμάκη, Μάχης Κρήτης, Ικάρου, Παπανδρέου, Θερίσου, Α. Παπανδρέου κ.α.),
– Δημιουργία ΠΡΟΤΥΠΩΝ προσβάσιμων διαδρομών (ενδ. Διαδρομή γευσιγνωσίας, Διαδρομή εμπορίου, Διαδρομή αρχαιολογικού- πολιτιστικού ενδιαφέροντος),
– Ειδικές προβλέψεις ανά κατηγορία ΑΜΕΑ (ενδ. διαφορετικές απαιτήσεις τυφλών σε σχέση με άτομα με κινητικά προβλήματα, κ.ο.κ.),
– Βελτίωση προσβασιμότητας σε στάσεις ΜΜΜ και ταξί και ενίσχυσης πολυτροπικότητας μεταξύ των συστημάτων πεζός- ΜΜΜ, ποδηλάτης- ΜΜΜ με δυνατότητα μεταφοράς του ποδηλάτου, πεζός- ποδηλάτης, ΙΧ- ΜΜΜ, ΙΧ- ποδηλάτης κ.ο.κ. (ενδ. στις βασικές πύλες εισόδου της πόλης, τους βασικούς κόμβους κ.λπ.).

Θεματική Ενότητα ΙΙ- Ποδήλατο

Το ποδήλατο παρουσιάζει παρόμοια οφέλη με το περπάτημα, με την διαφορά ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων. Το ποδήλατο τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενσωματωθεί σημαντικά στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, με πληθώρα πόλεων, ανάμεσα σε αυτές και ελληνικές, να εντάσσουν το ποδήλατο στην καθημερινότητά τους. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν με αξιόλογο τρόπο στην ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου με αρκετές δράσεις.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική του Ποδηλάτου περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων στους πολίτες (κατοίκους και επισκέπτες) με σύστημα άνευ σταθμών 24/7 και υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής,
– Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων στους πολίτες (κατοίκους και επισκέπτες) με δανεισμό άνευ σταθμών 24/7 και υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής είτε από συγκεκριμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής (dockless με καθορισμένο χώρο απόθεσης) είτε ελεύθερα χωρίς σταθμούς (dockless),
– Χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων φιλικών προς το περιβάλλον (σε επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές),
– Αυτόματο σύστημα μέτρησης των ροών των ποδηλάτων με σκοπό την ανίχνευση της γεωγραφίας των συχνότερα επιλεγόμενων διαδρομών,
– Δημιουργία εφαρμογής με πληθώρα δεδομένων με σκοπό την ευανάγνωστη και καθολική πλοήγηση του ποδηλάτη.
Δράσεις Κορμού
– Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατοδρόμων (λωρίδων, διαδρόμων ποδηλάτου και οδών μικτής χρήσης) και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων,
– Βελτίωση των διασταυρώσεων με έμφαση στην ασφαλή διέλευση πεζού- ποδηλάτη (ενδ. Γερωνυμάκη- Δημοκρατίας, Ικάρου- Μποφώρ- Πλ. Ελευθερίας, 62 Μαρτύρων, Παναγιωτάκη, Χριστομιχάλη Ξυλούρη- Άη Γιάννη Χωστού, Ιερολοχιτών- Ατλαντίδος, Παπαπέτρου Γαβαλά- Εθνομαρτύρων, Παπαναστασίου κ.λπ.),
– Ανάδειξη δημόσιων χώρων και ενοποίηση δικτύου για τον πεζό και τον ποδηλάτη (ενδ. Κέντρο πόλης- Πάρκο Ερυθραίας και Αρχ. Χώρος Κνωσού, Παραλιακή λεωφόρος, Αρχ. Μακαρίου κ.α.),
– Βελτίωση προσβασιμότητας σε στάσεις ΜΜΜ και ταξί και ενίσχυσης πολυτροπικότητας μεταξύ των συστημάτων πεζός- ΜΜΜ, ποδηλάτης- ΜΜΜ με δυνατότητα μεταφοράς του ποδηλάτου, πεζός- ποδηλάτης, ΙΧ- ΜΜΜ, ΙΧ- ποδηλάτης κ.ο.κ. (ενδ. στις βασικές πύλες εισόδου της πόλης, τους βασικούς κόμβους κ.λπ.).

Θεματική Ενότητα ΙΙΙ- Συλλογικές Μετακινήσεις

Η δημόσια συγκοινωνία πρέπει να αποτελέσει την ραχοκοκαλιά της μεταφορικής υποδομής της πόλης. Τα οφέλη που προσφέρει στους κατοίκους και επισκέπτες ποικίλλουν με τα σημαντικότερα να είναι οδική ασφάλεια, κοινωνικότητα και οικονομία. Επομένως είναι απαραίτητη η ενεργός προώθησή της με κάθε δυνατό τρόπο. Σημαντική συμβολή σε αυτόν τον σκοπό έχουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη δημόσια συγκοινωνία.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική των Συλλογικών Μετακινήσεων περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Διερεύνηση εφικτότητας ανάπτυξης δικτύου Ελαφρύ ΤΡΑΜ,
– Χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων μικρού μεγέθους με έμφαση στις γραμμές εξυπηρέτησης κορεσμένων περιοχών (ενδ. Κέντρο Πόλης, Πανεπιστήμιο, Αεροδρόμιο, Κνωσός),
– Αναβάθμιση εγκατάστασης συστήματος τηλεματικής για ενημέρωση των επιβατών και διασύνδεση με εφαρμογή ΔΗΜΟΤΗΣ app για απομακρυσμένη ενημέρωση,
– Δημιουργία (ηλεκτρονικά) προσβάσιμων υποδομών σε άτομα με αναπηρία και κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες,
– Διερεύνηση δημιουργίας ενιαίου ηλεκτρονικού εισιτηρίου για λεωφορείο- ταξί και μελλοντικά λεωφορείο- τραμ,
– Ανάπτυξη τεχνολογιών αποδοτικότερης διαχείρισης στόλου οχημάτων παραγωγής μεταφορικού έργου,
– Εγκατάσταση αισθητήρων στα οχήματα ΜΜΜ για ενίσχυση της παρακολούθησης της κίνησης και ρύπανσης στην πόλη,
– Τοποθέτηση έξυπνων στάσεων σε δίκτυο εξυπηρέτησης στάσεων λεωφορείων,
– Διερεύνηση ανάπτυξης πρότυπης διαδρομής συγκοινωνίας με μικρό ΑΥΤΟΝΟΜΟ ηλεκτρικό όχημα σε πιλοτική περιοχή χαμηλού φόρτου.
Δράσεις Κορμού
– Αναδιοργάνωση υφιστάμενων διαδρομών και διαμόρφωση νέων συνδέσεων ΜΜΜ (ενδ. ενίσχυση συνδεσιμότητας Θέρισσος- Μασταμπάς- Ατσαλένιο, Μεσαμπελιές- Αη Γιάννης- ΒΙΠΕ- Αλικαρνασσός κ.λπ.),
– Διαμορφώσεις νέων προσβάσιμων στάσεων και σταθμών ΜΜΜ, αναβάθμιση υφιστάμενων στάσεων και βελτίωση χωροθέτησης δικτύου σταθμών ΕΙΧ- συμπληρωματικών της δημόσιας συγκοινωνίας (ενδ. Γιόφυρο, Χανιόπορτα, Χριστ. Ξυλούρη, Σινάνη, Παπαναστασίου, ΒΙΠΕ, Αλικαρνασσός κ.λπ.),
– Ενίσχυση πολυτροπικότητας για την εξυπηρέτηση του συστήματος πεζός-ΜΜΜ, ποδηλάτης-ΜΜΜ- με δυνατότητα μεταφοράς του ποδηλάτου, ΕΙΧ-πεζός, ΕΙΧ-ΜΜΜ, ΕΙΧ-ποδηλάτης κ.λπ.),
– Απόδοση αποκλειστικού χώρου στα ΜΜΜ (ενδ. δημιουργία αποκλειστικής υποδομής μετακίνησης ΜΜΜ σε αρτηρίες όπως Παραλιακή Λεωφόρος, Πεταλοειδής, Δημοκρατίας, Κνωσού, Ικάρου, Καζαντζίδη, Αντιστάσεως, Πιτσουλάκη κ.λπ.),
– Ανάπτυξη υποδομών Park & Ride περιφερειακά της πόλης,
– Σημειακή ενίσχυση διαδρομών, μεταβολή δρομολογίων και στρατηγική αντιμετώπιση της εποχικής διακύμανσης της ζήτησης λόγω τουρισμού με έξυπνη ενσωμάτωση των ΕΙΧ και των ΜΜΜ.

Θεματική Ενότητα ΙV- Διαχείριση κυκλοφορίας & Στάθμευσης

Το ιδιωτικό αυτοκίνητο είναι πλέον ο κατεξοχήν παράγοντας δημιουργίας κυκλοφοριακού κορεσμού στις πόλεις, πρόκλησης τροχαίων συμβάντων αλλά και μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όξυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου και γενικότερα υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και το μηχανοκίνητο δίκυκλο, καταλαμβάνοντας ωστόσο σημαντικά λιγότερο χώρο. Επομένως κρίνεται απαραίτητος αφενός μεν ο αυστηρός περιορισμός του αφετέρου δε η βελτίωση του σε ορισμένους τομείς πχ εκπομπή αερίων με σκοπό πιο καθαρές και λειτουργικές πόλεις. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική της Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Διαμόρφωση πράσινων δακτυλίων στο κέντρο και σε ιστορικές γειτονιές της πόλης,
– Διαμόρφωση συστήματος συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων και παροχής πληροφοριών χρόνου διαδρομής σε πραγματικό χρόνο,
– Διαμόρφωση συστημάτων για πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS),
– Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης βραχυχρόνιας στάθμευσης και μεταβλητών θέσεων στάθμευσης κατοίκων στο κέντρο και στα πυκνοκατοικημένα προάστια ή γειτονιές της πόλης,
– Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος αποτροπής παράνομης στάθμευσης σε προκαθορισμένα σημεία,
– Δημιουργία εφαρμογής πλοήγησης και ανεύρεσης στάθμευσης για κινητά τηλέφωνα με σκοπό την αποτροπή άσκοπων περιπορειών για την αναζήτηση στάθμευσης,
– Βελτίωση της κυκλοφοριακής διαχείρισης με έξυπνες ρυθμίσεις στη σηματοδότηση,
– Εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και δικτύου φόρτισής τους σε κεντρικά σημεία της πόλης,
– Δημιουργία κέντρου διαχείρισης συνδεδεμένων οχημάτων για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αποδοτικότητας.

Δράσεις Κορμού
– Ιεράρχηση του οδικού δικτύου (διαχωρισμός μεταξύ των κεντρικών αρτηριακών, των συνδετήριων και συλλεκτήριων οδών, αλλά και των κυκλοφοριακών δακτυλίων περιφερειακής κίνησης και των ακτινικών συνδέσεών τους σε υφιστάμενη και προτεινόμενη διαμόρφωση, ώστε να συμβαδίζει με το εν ισχύ ΓΠΣ και παράλληλα να επιτρέπει την άσκηση πολιτικών ΒΑΚ),
– Δημιουργία ζωνών – περιοχών ήπιας κυκλοφορίας με αποτροπή της διαμπερούς ροής εντός γειτονιών,
– Δημιουργία περιοχών car free (χωρίς αυτοκίνητο),
– Παρεμβάσεις αποτροπής παράνομης στάθμευσης με μόνιμα ή παροδικά έργα,
– Βελτίωση κινητικότητας σε περιοχές γύρω από σχολεία μέσω δημιουργίας σχεδίων μετακίνησης με ήπια μέσα μεταφοράς -school mobility plans (π.χ. walking/ cycling bus, carpooling)
– Βελτίωση κινητικότητας σε οργανισμούς μέσω δημιουργίας σχεδίων μετακίνησης – work travel plans (ενδ. Μετακινούμενοι προς ΠΑ.Γ.Ν.Η, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, εταιρείες σε ΒΙ.ΠΕ. κ.α.)
– Ανάπτυξη υποδομών Park & Ride περιφερειακά της πόλης.

Θεματική Ενότητα V- Διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια

Η ταχύτητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες λειτουργίας του οδικού δικτύου μια περιοχής. Δίκτυα στα οποία αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες διαμορφώνουν συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας με αποτέλεσμα την πρόσκληση όλο και περισσότερων τροχαίων συμβάντων. Η ταχύτητα καθώς και άλλα στοιχεία του δικτύου ή των χρηστών του (γεωμετρική διαμόρφωση, σήμανση, οδηγική συμπεριφορά, οχήματα, κατάσταση οδοστρώματος κ.α.) διαμορφώνουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε μια περιοχή. Οι νέες τεχνολογίες με συνδυασμό παραδοσιακών πρακτικών έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το επίπεδο ασφάλειας με ποικίλες δράσεις.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική της Διαχείρισης Ταχύτητας & Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Ανάπτυξη Δημοτικού Κέντρου Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Κυκλοφορίας,
– Διαμόρφωση συστήματος συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων και παροχής πληροφοριών χρόνου διαδρομής σε πραγματικό χρόνο,
– Συνδυασμός ICT τεχνολογιών για δράσεις παρακολούθησης (monitoring) περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών προβλημάτων,
– Εφαρμογή καινοτόμων τρόπων παρακολούθησης και συντήρησης του δικτύου (εντοπισμού και βελτίωσης επικίνδυνων σημείων, συστηματικής επιτήρησης οδηγικής συμπεριφοράς),
– Εγκατάσταση συστήματος μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) για ενημέρωση και προειδοποίηση των οδηγών σχετικά με την επιτρεπόμενη ταχύτητα, τα συμβάντα στο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.,
Δράσεις Κορμού
– Εφαρμογή μείωσης του ορίου ταχύτητας σε όλη την πόλη στα 40 χλμ/ω και στις γειτονιές από 20 έως 30χλμ/ω (σε συνδυασμό με σημειακές παρεμβάσεις σε πάσχοντα σημεία ενδ. Περιφερειακά σχολείων),
– Διαμορφώσεις ήπιας κυκλοφορίας για τη βελτίωση προσβασιμότητας ευάλωτων χρηστών,
– Επανασχεδιασμός κόμβων για βελτίωση οδικής ασφάλειας,
– Ανασχεδιασμό συστήματος σήμανσης σε συνδυασμό με περιορισμό διαμπερών ροών.

Θεματική Ενότητα VΙ- Καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης| Κοινόχρηστη πόλη

Η ανάγκη για δημιουργία βιώσιμων, κοινωνικών και λειτουργικών πόλεων απαιτεί τη στροφή σε καινοτόμους τρόπους μετακίνησης, η οποία μάλιστα θα έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση χώρου, κόστους καθώς και η διαμόρφωση συνθηκών για μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην εισαγωγή τέτοιου είδους τρόπων μετακίνησης.
Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική των Καινοτόμων τρόπων Μετακίνησης | Κοινόχρηστης Πόλης περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων στους πολίτες (κατοίκους και επισκέπτες) με σύστημα άνευ σταθμών 24/7 και υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής,
– Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης κοινοχρήστων ποδηλάτων στους πολίτες (κατοίκους και επισκέπτες) με δανεισμό άνευ σταθμών 24/7 και υποστήριξη ηλεκτρονικής εφαρμογής είτε από συγκεκριμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής (dockless με καθορισμένο χώρο απόθεσης) είτε ελεύθερα χωρίς σταθμούς (dockless),
– Διερεύνηση αξιοποίησης ηλεκτρικών scooters και segways (με ή χωρίς σταθερούς σταθμούς),
– Διερεύνηση ανάπτυξης δικτύου θαλάσσιας συγκοινωνίας,
– Διερεύνηση ενσωμάτωσης στο στόλο ΜΜΜ μικρών και ευέλικτων λεωφορείων για την έκτακτη εξυπηρέτηση (on demand public transport),
– Διερεύνηση θέσπισης κινήτρων για την ενίσχυση κοινόχρηστων και συλλογικών τρόπων μετακίνησης,
– Υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών κοινόχρηστης μετακίνησης (τύπου car sharing).

Θεματική Ενότητα VΙΙ- Ηλεκτροκίνηση & Καθαρά οχήματα

Οι εκπομπές από τα συμβατικά αυτοκίνητα αποτελούν έναν από τους πιο σοβαρούς παράγοντες όξυνσης του φαινομένου του θερμοκηπίου, της ρύπανσης κτλ, ενώ και ο θόρυβος που παράγουν δημιουργεί σημαντικές οχλήσεις στο αστικό περιβάλλον. Επομένως η στροφή προς νέα καθαρά οχήματα κρίνεται επιβεβλημένη.

Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική των Καθαρών Οχημάτων περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Προώθηση της σταδιακής αντικατάστασης του στόλου των δημοτικών οχημάτων (πχ απορριμματοφόρα, οχήματα δήμου),
– Προώθηση της σταδιακής αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας,
– Εγκατάσταση δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο,
– Διερεύνηση θέσπισης κινήτρων για την ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης σε οργανισμούς/ φορείς/ επιχειρήσεις με μεγάλο στόλο οχημάτων.

Θεματική Ενότητα VΙΙΙ – Διαχείριση τροφοδοσίας| Εμπορευματικές μεταφορές

Η διαχείριση τροφοδοσίας αντιμετωπίζεται πλέον ως κομβικός τομέας της ΒΑΚ. Οι καθημερινές μεταφορές εμπορευμάτων και αγαθών μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα σύστημα, όχι απλά υπακούοντας σε κανόνες μετακίνησης, αλλά συνεργαζόμενες προς ένα κοινό όραμα με όφελος για την πόλη αλλά και για τις επιχειρήσεις διανομής.

Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική της Διαχείρισης Τροφοδοσίας και Εμπορευματικών Μεταφορών περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Υποστήριξη της σταδιακής εφαρμογής συνεργατικών κινητικότητας στις εμπορευματικές μεταφορές (Cooperative transport systems),
– Προώθηση της αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων τροφοδοσίας (Η/Φ και μηχανοκίνητων δίκυκλων) με πράσινα κοινόχρηστα οχήματα,
– Συνδυασμένη διαχείριση των λειτουργιών σχετικά με τη τροφοδοσία και την πολιτική στάθμευσης.
Δράσεις Κορμού
– Ανάπτυξη σχεδίου εφοδιαστικής SULP.

Θεματική Ενότητα ΙX- Εκπαίδευση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Η ουσιαστική αλλαγή στις μετακινήσεις δεν θα γίνει πραγματικότητα αν δε μεταβληθούν- παράλληλα με τις παρεμβάσεις στο δίκτυο- και η νοοτροπία των κατοίκων. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι για την υλοποίηση της όποιας στρατηγικής έξυπνης αστικής κινητικότητας καθώς ορίζουν το πλαίσιο των μεταβολών από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Οι κύριοι τομείς δράσεων στη θεματική της Εκπαίδευσης- Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση περιλαμβάνουν τα παρακάτω.
Δράσεις Καινοτομίας
– Ανάπτυξη καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τον ρόλο της τεχνολογίας στις αστικές μετακινήσεις,
– Εργαστήρια με σκοπό την εξοικείωση των μετακινούμενων στο συμμετοχικό σχεδιασμό και τη χρήση εφαρμογών crowdsourcing.

Δράσεις Κορμού
– Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης κοινού για ζητήματα μετακινήσεων, προσβασιμότητας και στάθμευσης,
– Δράσεις συνδυασμένης εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους (έμφαση σε ομάδες στόχους: παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κ.λπ.) για ζητήματα κινητικότητας και βελτίωσης οδικής ασφάλειας.

Έργα