Heraklion
Smart City

 • English

Το όραμα

Τι Είναι η Έξυπνη Πόλη;

Η έξυπνη πόλη (smartcity) ορίζεται ως μια πόλη η οποία έχει υιοθετήσει τουλάχιστον μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο
 • της έξυπνης διακυβέρνησης,
 • των έξυπνων πολιτών,
 • της έξυπνης διαβίωσης,
 • της έξυπνης κινητικότητας,
 • της έξυπνης οικονομίας και
 • του έξυπνου περιβάλλοντος.
Αυτά αποτελούν και τα έξι χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών ενώνουν και ενδυναμώνουν τα δίκτυα των ανθρώπων, τις εταιρείες, τις υποδομές, τους πόρους, και την ενέργεια, προσφέροντας έξυπνα διαχειριστικά εργαλεία. Συνεπώς, έξυπνη πόλη είναι αυτή η πόλη που προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημόσια ζητήματα με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, στη βάση μιας συμμετοχικής διαδικασίας μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων[1]. Έτσι, οι έξυπνες πόλεις εξασφαλίζουν μια δικτυωμένη αστική κοινωνία, η οποία απολαμβάνει τα οφέλη της έξυπνης διαχείρισης των θεμάτων της πόλης.

Το Ηράκλειο Στα Πλαίσια της Έξυπνης Πόλης- Οι προκλήσεις

Η πόλη του Ηρακλείου είναι η πρωτεύουσα του νησιού και της περιφέρειας της Κρήτης και είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και ζωντανές πόλεις της περιοχής της Μεσογείου. Η θέση της, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, την καθιστά μία ιστορικά και στρατηγικά σημαντική πόλη.  Από τη γέννηση του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού των Μινωιτών, πάνω από 3500 χρόνια πριν, η περιοχή αυτή και οι καινοτομίες των κατοίκων της παίζουν ζωτικό ρόλο στην διαμόρφωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας της περιοχής. H πόλη μεγεθύνεται, η επιρροή της στα γύρω αστικά κέντρα αυξάνεται σημαντικά ενώ η σημασία της στο χώρο της Μεσογείου πλέον χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικά στοιχεία. Στόχος είναι το Ηράκλειο να αναπτυχθεί βασιζόμενο στις παρακάτω αναπτυξιακές ταυτότητες.  
 • Πόλη ανθεκτική με ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης της ζωής στην πόλη.
 • Ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές δομές και υπηρεσίες δια βίου μάθησης , προστασία της απασχόλησης.
 • Με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών.
 • Πόλη με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη φάρο πολιτισμού , με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα , με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.
 • Πραγματικά Έξυπνη Πόλη.Τόπος καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτική, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Ταυτόχρονα πρέπει οι πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει ένα ηθικό συμβόλαιο που στηρίζεται στη διαφάνεια, την νομιμότητα και την αξιοκρατία. Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμβάλλουν με τις προτάσεις , τις ιδέες τους και την εθελοντική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συμμετοχικού μοντέλου τοπικής δημοκρατίας   Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η πόλη το επόμενο διάστημα είναι :
 • Ενίσχυση του Μητροπολιτικού Ρόλου και λειτουργίας του Δήμου, με την προώθηση Διαδημοτικών Συνεργασιών και Εταιρικών Διεθνών Σχέσεων
 • Τοπική ανάπτυξη, στηριγμένη στη συνεργασία όλων των φορέων της ευρύτερης περιοχής και στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών της πηγών
 • Εξομάλυνση των τοπικών αντιθέσεων και ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών σε ένα νέο τρόπο συνύπαρξης, με κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα
 • Δημιουργία νέων υποδομών, ειδικά μελετημένων για κάθε περιοχή. Όχι αποσπασματικές, ευκαιριακές και άστοχες παρεμβάσεις, αλλά ιεραρχημένες ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους, ώστε να υπάρχει αξιόλογο και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα
 • Ισότιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πόλη  και στην ύπαιθρο και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους του Δήμου (ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου-υπαίθρου)
 • Η όσο το δυνατό ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση, τηρώντας κατά γράμμα τους κανόνες της Νομιμότητας, της Αξιοκρατίας και της Απόλυτης Διαφάνειας στη διαχείριση των υποθέσεων του Δήμου.
 • Εξασφάλιση της κοινωνικής αξιοπρέπειας, της ισότητας και της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους κατοίκους
 • Η προστασία της υγείας των δημοτών μας, η κοινωνική φροντίδα και κατ’ επέκταση η κοινωνική συνοχή
 • Εξασφάλιση της στήριξης των κοινωνικά αδύναμων πολιτών, με τη διεύρυνση του δικτύου κοινωνικής φροντίδας, σε νέες υποδομές, προγράμματα-δίκτυα και καινοτόμες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας & φροντίδας
 • Κάθε συνοικία του Δήμου να καταστεί ένα ζωντανό κοινωνικό κύτταρο
 • Εξασφάλιση ενός καθαρού, ασφαλούς και πολιτισμένου περιβάλλοντος με στόχο την προστασία των κατοίκων και την μείωση των «ενεργειακού αποτυπώματος» του Δήμου, μέσω της πλήρης εφαρμογής που προβλέπει το «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης
 • Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και του «αστικού νερού» με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την ορθολογική τους χρήση
 • Αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, παραγωγής και μεταποίησης, με σημαντικά εργαλεία τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών
 • Ενίσχυση και ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής και δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής πολιτισμικής φυσιογνωμίας
 • Ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δήμου και η διασύνδεση του με τη ζωή των κατοίκων της πόλης και την τουριστική προβολή και ανάπτυξή του.
 • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των τειχών και η παραχώρησή τους στο Δήμο (όσων δεν ανήκουν), για χρήση στους πολίτες και τους επισκέπτες
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής, με άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και την αναβάθμιση και εξωραϊσμό της πόλης, των συνοικιών και των χωριών
 • Εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος για όλους τους δημότες του Ηρακλείου, που θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωή τους
 • Ενίσχυση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και διαφάνεια στις διαδικασίες του Δήμου
 • Η περαιτέρω αξιοποίηση της ταυτότητας (brandname) που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου ως «Έξυπνος Δήμος» με αντίστοιχες διεθνείς βραβεύσεις και αφορά στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη
 • Την απόκτηση μιας «πολυπολιτισμικής και τουριστικής ευρωπαϊκής ταυτότητας», όπως αρμόζει στη νοτιότερη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (επιστημονικού, πολιτιστικού, ιατρικού, φυσιολατρικού κ.α.)
Θα μελετηθούν προσεκτικά καλά παραδείγματα πόλεων κυρίως στην Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο που δείχνουν το δρόμο της επιτυχίας και αποτελούν πόλεις οδηγούς στην προσπάθεια οικοδόμησης και αξιοποίησης της ταυτότητας «Έξυπνη Πόλη»

Εποχή Οικονομικής Λιτότητας

Στην σημερινή εποχή της οικονομικής λιτότητας, οι παραδοσιακές λύσεις και διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα έφερναν αποτελέσματα δεν αρκούν πια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας ζωής.  Απαιτείται και σήμερα καινοτομία και έξυπνες διαδικασίες και λύσεις.  Γι’ αυτό το λόγο, το Ηράκλειο συνεχίζει την παράδοση της πρωτοπορίας αναπτύσσοντας μια στρατηγική για να γίνει πιο ανταγωνιστική σε εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η κατάταξη του Ηρακλείου στις 21 εξυπνότερες πόλεις του κόσμου για το 2012, 2013 και το 2014 σύμφωνα με το Intelligent Community Forum αποδεικνύει την θέληση του να αντιμετωπίσει τη σημερινή δύσκολης οικονομική κατάσταση επιλέγοντας την εξειδίκευση της ταυτότητας του . To Όραμα της Έξυπνης πόλης σε εποχή οικονομικής λιτότητας εμπεριέχει αυξημένη κοινωνική σημασία στο βαθμό που αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής για όλα τα μέλη της κοινωνίας του Ηρακλείου. Κοινωνική συνοχή σε μία έξυπνη πόλη σημαίνει:
 • Κάλυψη των αναγκών που συνάδουν με την ‘έξυπνη πόλη’ για το μεγαλύτερο δυνατό κομμάτι των κατοίκων της πόλης (ισόρροπες επενδύσεις- μεταβολές, εξισορρόπηση ανισοτήτων στην προσβασιμότητα κ.α.). Έμφαση σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και προσβασιμότητα σε υπηρεσίες (ηλικιωμένους, παιδιά, ΑΜΕΑ κ.λπ.)
 • H αναβάθμιση των δημόσιων και κοινωνικών δομών στοχεύει στην εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων ανεξαρτήτως οικονομικής τάξης, χωρικής και κοινωνικής προέλευσης, τόπου κατοικίας και προσβασιμότητας στις υπηρεσίες. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με οριζόντια εφαρμογή στους πολίτες.
 • Η συμμετοχικότητα στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής πορείας της πόλης εμπλέκει όλους τους πολίτες (ανάπτυξη εφαρμογών διαβούλευσης, συμμετοχικότητας κ.λπ.).
 • Οι καινοτομίες/ νέοι τομείς έρευνας περιλαμβάνουν και συσχετίζουν την κοινωνική διάσταση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε πλήθος κοινωνικών ομάδων και συλλογικοτήτων.
 • Ορθολογική κατανομή πόρων: Μια έξυπνη πόλη χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ως βασική αρχή σχεδιασμού, οργάνωσης και εξυπηρέτησης των λειτουργιών που καλείται να επιτελέσει. Η σύγκριση, σύνθεση και ανάλυση πληροφοριών με αναφορά στο χώρο μπορεί να αναδείξει τα πρότυπα εμφάνισης και μεταβολής φαινομένων με την πάροδο του χρόνου, να διευκολύνει τον προσδιορισμό ελλείψεων και αδυναμιών και κατά συνέπεια να κατευθύνει την ορθολογική δέσμευση πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών).

Σπουδαιότητα Εκπαίδευσης και Έρευνας

Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμου αστικού περιβάλλοντος. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο ιδρύθηκε το 1973.  Μια δεκαετία αργότερα δημιουργήθηκε το ΤΕΙ Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το οποίο έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα τεχνολογίας στην Ελλάδα και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως ένα εξαιρετικό κέντρο έρευνας.  Το ΙΤΕ με τη σειρά του έγινε καταλύτης για την ίδρυση της Forthnet Α.Ε. στην δεκαετία του ’90, τον πρώτο Ελληνικό πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου και μία επιτυχημένη ακαδημαϊκή θυγατρική εταιρία (spin-off) που είναι τώρα ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Οι φορείς της πόλης συνεργάζεται αρμονικά ήδη αλλά απαιτείται η προσπάθεια αυτή να ενταθεί αποκτώντας ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα μέσα από εξειδικευμένες συνεργασίες με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης

Όπως περιγράφεται και στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, είναι απαραίτητη η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης για την αποτελεσματική ανταγωνιστικότητα με άλλες πόλεις της χώρας, της Μεσογείου και της Ευρώπης. Το Ηράκλειο έχει πολλά προσόντα τα οποία είναι μοναδικά και μπορούν να ελκύσουν τουρισμό και επενδύσεις σε πολλούς τομείς.  Συγκεκριμένα, οι προκλήσεις εδώ αφορούν:
 • Για τον τουρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και εθελοντισμό:
  • Την ανάδειξη μνημείων, αναβάθμιση χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, δημιουργία υποδομών σύγχρονου πολιτισμού
  • Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε τομείς όπου το Ηράκλειο μπορεί να αναπτύξει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμών μπορεί να οδηγήσει στην διεύρυνση του απευθυνόμενου κοινού των δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής.
  • Αναβάθμιση των πυλών εισόδου. Η αναβάθμιση των πυλών εισόδου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την διευκόλυνση του προγραμματισμού της τουριστικής εμπειρίας αλλά και γενικότερα στην παροχή μίας καλύτερης αίσθησης στον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή εισόδου στο Ηράκλειο.
  • Την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • Την λειτουργία και δράσεις των δημοτικών αθλητικών κέντρων και δομών
  • Την βελτίωση-αναβάθμιση αθλητικών υποδομών
  • Τις εθελοντικές δράσεις σε ζητήματα καθημερινότητας
  • Τις δράσεις ανάδειξης και προβολής του Ηρακλείου ως Τουριστικού και Πολιτιστικού Προορισμού
  • Την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας του Ηρακλείου
  • Την οργάνωση εκδηλώσεων ενίσχυσης της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας
 • Για την τοπική επιχειρηματικότητα
  • Προώθηση δράσεων και συνεργασιών με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
  • Προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου για τη συνεχή ενσωμάτωση των ΤΠΕ
  • Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Δράσεις ενίσχυσης της χρήσης των ανοικτών προτύπων και του ελεύθερου ανοικτού λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα
  • Αξιοποίηση ΤΠΕ στους τομείς του Τουρισμού και του Πολιτισμού με στοχευμένες δράσεις και ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης, ενημέρωσης και αξιοποίησης
  • Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ. Ειδικότερα όσον αφορά στις τεχνολογίες ΤΠΕ αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην παροχή του στρατηγικού πλεονεκτήματος αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση του τουριστικού πλούτου μέσω της αποκέντρωσης και της καλύτερης αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών τουρισμών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η Ενθάρρυνση της Συμμετοχής

Μία από τις βασικές προκλήσεις για το Ηράκλειο είναι η ενθάρρυνση του πολίτη, του επιχειρηματία και των φορέων της πόλης να συμμετέχουν στη ζωή της πόλης. Στον Δήμο ήδη λειτουργεί Δημοτική επιτροπή διαβουλεύσεων αλλά και επιτροπές θεματικές όπως η επιτροπή για την έξυπνη πόλη, η επιτροπή Τουρισμού κά. που ενθαρρύνουν σε θεσμικό επίπεδο το συμμετοχικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα ο Δήμος ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών μέσω των δικτύων Εθελοντισμού που ήδη έχουν μια ισχυρή παρουσία στη ζωή της πόλης αλλά και την ενθάρρυνση αυτοτελών παρεμβάσεων ομάδων πολιτών όπως πχ οι δράσεις στην περιοχή του Λάκκου.    

Το Ηράκλειο Στα Πλαίσια της Έξυπνης Πόλης- Οι Στόχοι

Ανάπτυξη Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης

Ως Έξυπνη Πόλη, το Ηράκλειο έχει αγωνιστεί για να αξιοποιήσει αυτές τις πρώτες επιτυχίες καθώς έχει αποδειχθεί ότι το Ηράκλειο και οι Ηρακλειώτες έχουν την ικανότητα να καινοτομούν και να βελτιώνουν την πόλη τους.  Αυτός είναι ο λόγος που εδώ και πολλά χρόνια η πόλη του Ηρακλείου έχει αναπτύξει μια στρατηγική έξυπνης πόλης για να γίνει πιο ανταγωνιστική σε εθνικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε κάποιους βασικούς άξονες ανταγωνιστικότητας που περιλαμβάνουν :
 • την εξειδίκευση της οικονομίας και του εργατικού δυναμικού,
 • τη θέσπιση στρατηγικών στόχων και τη συλλογική διαχείρισή τους,
 • τη συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ΙΤΕ
 • τη ποιότητα ζωής του αστικού περιβάλλοντος,
 • την ύπαρξη ισχυρών υποδομών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών.
  Το 2008, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και άλλοι 14 Δήμαρχοι της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου υπέγραψαν τον «Καταστατικό Χάρτη υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην Κοινωνία της γνώσης». Ο χάρτης αυτός περιέχει έξι μεγάλες πολιτικές που οδηγούσαν τα βήματά μας στα επόμενα χρόνια. Ι: Υποχρέωση για παροχή ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. ΙΙ: Υποχρέωση παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και περιεχομένου. ΙΙΙ: Υποχρέωση υιοθέτησης ανοικτών προτύπων. IV:Υποχρέωση υιοθέτησης πολιτικών πράσινων ΤΠΕ. V:Υποχρέωση διευκόλυνσης της , με ψηφιακό τρόπο , συμμετοχής. VI: Υποχρέωση για κατάρτιση στη χρήση νέων τεχνολογιών   Ο Δήμος Ηρακλείου υπέγραψε τον Μάρτιο του 2011 το σύμφωνο των Δημάρχων που αποτελεί μια φιλόδοξη πρωτοβουλία συμμετοχής των τοπικών αρχών και των πολιτών με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ,την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή της ευρωπαϊκής επιτροπής έχει ως κύριο στόχο την μείωση του ποσοστού εκπομπής του CO2  κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) ως εργαλείο προσδιορισμού και πιστοποίησης της της ενεργειακής πολιτικής του Δήμου καθώς και της πρόθεσής του για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του Σ.Δ.Α.Ε αποτέλεσε η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου μετά από πρόταση του ενεργειακού Κέντρου της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο Govenant Capacity  που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρώπη – Ευφυής Ενέργεια και έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη Σχεδίων Δράσεων για την Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη.

Εξειδικευμένη Οικονομία

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι θεσμικοί παράγοντες της πόλης, καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί στενότερα για να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της πόλης. Το Ηράκλειο έχει μια οικονομία με συγκριτικά πλεονεκτήματα τον Αγροτοδιατροφικό τομέα και τον Τουρισμό. Αναδυόμενοι τομείς της οικονομίας είναι ο τομέας Περιβάλλον / ενέργεια και ο τομέας καινοτομία/ νέες τεχνολογίες   Υπάρχει  επίσης ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για να υποστηρίξει αυτήν την οικονομία. Με βάση αυτές τις εξειδικεύσεις, έχει αναπτυχθεί μια στρατηγική για την προώθηση και την υποστήριξη αυτών των πλεονεκτημάτων η οποία υιοθετεί την έννοια της «έξυπνης πόλης».

Τρόπος Λειτουργίας της Έξυπνης Πόλης

Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι παραδοσιακές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις σήμερα δεν επαρκούν πλέον.  Είναι απαραίτητη μία θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο αντίληψης και λειτουργίας της πόλης. Το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας για μια πόλη έχει βασιστεί γύρω από υπηρεσίες που λειτουργούν ως ανεξάρτητες και μη συνδεδεμένες οντότητες που συχνά έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την λειτουργία τους και όχι τις ανάγκες των πολιτών.  Ως αποτέλεσμα:
 • Κάθε πολίτης ή επιχείρηση πρέπει να αλληλοεπιδρά ξεχωριστά με κάθε υπηρεσία δημιουργώντας έτσι πολλαπλά σημεία επαφής και όχι ένα σημείο το οποίο είναι προσαρμοσμένο για να καλύπτει τις ανάγκες τους.
 • Τα δεδομένα και οι πληροφορίες συνήθως κλειδώνονται μέσα σε κάθε υπηρεσία περιορίζοντας τη δυνατότητα για συνεργασία και καινοτομία καθώς και της επίσπευσης μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την πόλη
Οι έξυπνες πόλεις πρέπει να αναπτύξουν νέα μοντέλα λειτουργίας που οδηγούν στην καινοτομία και στην συνεργασία μεταξύ αυτών των ανεξάρτητων υπηρεσιών. Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα που περιγράφει την λειτουργία ενός ανανεωμένου στρατηγικού σχεδίου μιας έξυπνης πόλης.
1. Όραμα
2. Συλλογική διαχείριση του οράματος
4. City Branding
3. Οδικός Χάρτης Έργων
 

Οι Κεντρικοί Άξονες της πολιτικής για το όραμα «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη»

Υπάρχουν διάφορα διεθνή πρότυπα για την έξυπνη πόλη και διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με τους κεντρικούς άξονες που διέπουν την έξυπνη πόλη.  Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες της πόλης, το Ηράκλειο έχει επιλέξει τους εξής κύριους άξονες με τους οποίους ορίζει και ευθυγραμμίζει την «έξυπνη» δραστηριότητά του: Στα πλαίσια αυτά Κάνουμε μία στρατηγική δεκαετίας
 • 1ο ορόσημο 2020
 • 2ο ορόσημο 2025
 • Οι στόχοι αναθεωρούνται διαρκώς με βάση τις νέες κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις τεχνολογίες εξελίξεις οι οποίες στην εποχή μας είναι ραγδαίες.
 • Το στρατηγικό σχέδιο έχει συμβουλευτικό και όχι περιοριστικό χαρακτήρα
 • η αρμόδια δημοτική υπηρεσία και η επιτροπή Έξυπνης Πόλης κατευθύνουν και αξιολογούν την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων ενώ παράλληλα δημιουργούν τις προϋποθέσεις αναθεώρησής του στρατηγικού σχεδίου