Heraklion
Smart City

  • English

Πολίτες

Έχουμε γνωρίσει την «από πάνω προς τα κάτω» διαχείριση από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την Τοπική Εξουσία.  Αυτό το μοντέλο έχει ένα ορισμένο όριο επιτυχίας, ανάλογα με την ικανότητα της Τοπικής αρχής.  Όμως, επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας είναι η κοινωνική ενεργοποίηση και ο από κοινού σχεδιασμός με τους πολίτες.  Οι ενεργές ομάδες των πολιτών είναι ουσιαστικός παράγοντας οργάνωσης και διαχείρισης των οραμάτων και των δράσεων των κατοίκων.  Έχουν και οι ίδιες κάτι να προτείνουν και χρειάζονται έναν τρόπο ενεργής συμμετοχής.  Η Τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τους δώσει την δυνατότητα της συμμετοχής στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της υλοποίησης.

Θέλουμε οι ενεργές ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται γύρω από λύσεις και δράσεις της γειτονιάς, της πόλης ή του χωριού τους, που θέλουν να πάνε πέρα από τη διαμαρτυρία προτείνοντας δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής να γίνουν οργανικό στοιχείο ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του αστικού και του περιαστικού περιβάλλοντος.  Κάθε μεγάλη πολιτική για το Ηράκλειο οι πολίτες θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  Θα επιδιώξουμε μια αμφίπλευρη σχέση σεβασμού και αυτονομίας με ρόλους διακριτούς μεταξύ των ενεργών ομάδων πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στην πόλη υπάρχουν ζωντανές ομάδες πολιτών που έχουν στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων τους την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.Το Ετήσιο Μαθητικό Φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, η ομάδα Labάκι, το φεστιβάλ των κοινών, η ομάδα opencoffe και το TedXHeraklion είναι μερικές μόνο από τις ενεργές ομάδες πολιτών του Ηρακλείου που συμβάλλουν στις bottom-up δραστηριότητες της πόλης.

Το Ηράκλειο είναι επίσης ένας τόπος που ενισχύει και φιλοξενεί δράσεις κι άλλων ομάδων εκτός Ηρακλείου όπως το Google DevFest, η δράση AgileCrete, το JCrete4Kids , το Agrockathon.  Σκοπός είναι η πόλη μας να ενθαρρύνει με τις πολιτικές της τη δράση τέτοιων ομάδων και να δημιουργεί ένα ελκυστικό αστικό περιβάλλον δημιουργικότητας.

Χρησιμοποιούμε εργαλεία crowdsourcing για την αξιοποίηση των ιδεών και της δημιουργικότητας του πλήθους.Τον Μάϊο 2014 οργανώθηκε το πρώτο hackathon επικεντρωμένο σε εφαρμογές για την πόλη ενώ ήδη προετοιμάζεται για τον Ιούνιο του 2015 το πρώτο Agrockathon για εφαρμογές στον αγροτικό τομέα που αποτελεί στρατηγικό άξονα της ανάπτυξης του νησιού.

Ψηφιακή Κοινωνική Ένταξη και Συμμετοχή

Στόχος λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στον πολίτη να διατυπώνει την γνώμη του χρησιμοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχής, δήλωσης προβλημάτων, υποβολής γνώμης σε όλα τα μεγάλα θέματα, πριν την λήψη αποφάσεων.

Διαβουλεύσεις με ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ανάλυση των προβλημάτων, επιλογή στόχων, δημιουργία σχεδίου δράσης, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.

Καλλιέργεια της ιδέας της δικτυωμένης κοινωνίας, σαν ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο ανάπτυξης.

Νοικοκυριά συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο

Ένα βασικό κομμάτι της ενεργής συμμετοχής των πολιτών είναι η πρόσβαση που έχουν τα νοικοκυριά σε ευζωνικές υπηρεσίες σύνδεσης στο Διαδίκτυο.  Επειδή η ευρυζωνικότητα καθίσταται πλέον εξίσου σημαντική με το τρεχούμενο νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, η πόλη του Ηρακλείου συνειδητοποίησε τη σημασία της προώθησης της και τη βελτίωση της διείσδυσης των σχετικών υπηρεσιών.  Γι’ αυτό το λόγο, σε τέσσερις παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός του ΟΤΕ, δόθηκε το δικαίωμα διέλευσης από το δήμο για την εγκατάσταση των δικτύων οπτικών ινών τους σε όλη την πόλη, αυξάνοντας έτσι τη διείσδυση των υπηρεσιών καθώς και στη βελτίωση του ανταγωνισμού.  Ως αποτέλεσμα, η ευρυζωνικότητα είναι πλέον διαθέσιμη σε, σχεδόν το 100% του πληθυσμού του Δήμου.

Ταυτόχρονα συντηρείται και συνεχώς αναπτύσσεται το ασύρματο δίκτυο ελεύθερης πρόσβασης του Δήμου Ηρακλείου που σήμερα έχει πάνω από 130 σημεία πρόσβασης στην πόλη που εξυπηρετούν πάνω από 12000 μοναδικούς χρήστες προσφέροντας περισσότερο από 4000 GB σε όγκο δεδομένων σε αυτούς κάθε μήνα.

Διείσδυση έξυπνων κινητών συσκευών

Η δημιουργία και ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης είναι ένα έναυσμα για τους πολίτες του Ηρακλείου να αποκτήσουν και να αξιοποιήσουν έξυπνες κινητές συσκευές.  Επίσης, δίνουμε βάρος στην ανάπτυξη και στην διάθεση εφαρμογών πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και συμμετοχής των κατοίκων και επισκεπτών στη ζωή του τόπου μας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών για τις κινητές συσκευές, έτσι δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο για την χρήση μιας τέτοιας συσκευής. Θα δοθούν επιπλέον τα κίνητρα για τη χρησιμοποίηση έξυπνων κινητών συσκευών από πολίτες με στόχο τη συλλογή δεδομένων (mobile sensors) και αξιοποίηση των πληροφοριών για ζητήματα ρύπανσης, θορύβου, κυκλοφορίας κ.α.Με αυτόν τον τρόπο η συλλογή των αιτημάτων των πολιτών και των προβλημάτων της πόλης μετασχηματίζει την λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών.

Κοινωνικά μέσα (social media)

Δεν είναι πάντα απαραίτητο να ξαναεφεύρουμε τον τροχό.  Τα κοινωνικά μέσα προσφέρουν μία έτοιμη πλατφόρμα για ενημέρωση και για διαμοιρασμό ιδεών που μπορούν να αξιοποιηθούν από το Δήμο Ηρακλείου για την αλληλοεπίδρασή του με τους πολίτες.  Μία έντονη κοινωνική παρουσία στα μέσα ενημέρωσης με σχετικό περιεχόμενο και τακτικές δημοσιεύσεις μπορούν να βοηθήσουν στην ψηφιακή ζωή των πολιτών και της πόλης.

Μεταξύ άλλων προσπαθειών για την αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων, ο Δήμος Ηρακλείου στοχεύει στα παρακάτω:

  • Ειδοποιήσεις κοινωνικής προστασίας – Σεισμοί, φωτιές, έντονα καιρικά φαινόμενα και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα με ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να βοηθήσουν να ενημερώσουν τους πολίτες με σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια των θιγόμενων περιοχών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Δραστηριότητες και Εγγραφή σε Σεμινάρια – Τα κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν να ενημερώσουν ή να υπενθυμίσουν την κοινότητα των επερχόμενων δραστηριοτήτων και για εγγραφές σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
  • Ανακοινώσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας – Οι ανακοινώσεις της δημόσιας υπηρεσίας είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που επηρεάζουν την κοινότητά μας.
  • Ανάπτυξη της Κοινωνίας – Οι τοπικές κυβερνήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν έχουν συμμετοχή και συνεργασία από την κοινότητα. Ένας τρόπος για να βελτιωθεί η σχέση μεταξύ του δήμου και των πολιτών είναι να αναπτυχθεί μια αίσθηση της κοινωνικής περηφάνειας με το μοίρασμα φωτογραφιών, ιστοριών και γεγονότων σχετικά με κάθε κοινότητά.

Δράσεις κατάρτισης για την μείωση του ψηφιακού χάσματος

Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ώστε οι πολίτες να αποκτούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές των πολιτών με τις Δημοτικές υπηρεσίες. Η μείωση του “ψηφιακού χάσματος”, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνεται στις βασικές μας δεσμεύσεις.

Φροντίζουμε ώστε οι πολίτες να έχουν εξατομικευμένη βοήθεια όταν χρησιμοποιούν δημοτικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις νέων τεχνολογιών.

Δημιουργούμε πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, ώστε οι πολίτες να διευκολύνονται στη χρήση δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού.

Δημιουργικότητα

Η δημιουργικότητα στα πλαίσια της δημοτικής ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει την συμμετοχή των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο, για την ενίσχυση του δημόσιου χώρου και για να συμβάλλει στην επίτευξη υγιών και βιώσιμων κοινοτήτων.  Πρόκειται για μια στρατηγική για τη βελτίωση της ευημερίας της κοινότητας του Ηρακλείου καθώς και για την ενίσχυση της θέσης και της διάκρισής του σε παγκόσμια κλίμακα.

Η επιτυχή ένταξη της δημιουργικότητας στην καθημερινότητα του Ηρακλείου εξαρτάται από συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών, όπως τοπικές αρχές, πρωτοβουλίες ιδιωτών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, καλλιτέχνες και ομάδες πολιτών.

Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι συνεργασίες και η κοινή ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας για να δοθεί νέα ώθηση και να αξιοποιηθεί η δύναμη της τέχνης για να αυξήσει την ποιότητα ζωής και για να αναζωογονήσει αστικές περιοχές του Ηρακλείου.  Μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν πολλά εργαλεία για να καλλιεργηθούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων και του τόπου, όπως  σε περιοχές με ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, ανάπτυξη χώρων μικτής χρήσης, ο δημοτικός πολιτιστικός προγραμματισμός, δημιουργικές βιομηχανίες, δημόσια τέχνη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός.

Τα τελικά αποτελέσματα της δημιουργικότητας μπορεί να είναι εκπληκτικά, και είναι σημαντικό το Ηράκλειο να μην δανειστεί απλά ή να αντιγράψει το τι έχει γίνει αλλού, αλλά, αντίθετα, με την αξιοποίηση των δικών του θετικών στοιχείων να προκύψουν  καινοτόμες στρατηγικές τοπικής διάστασης.

Αστικό ζωντανό εργαστήριο (livinglab)

Με τη συνεργασία των τοπικών φορέων έχει δημιουργηθεί τοπικό LivingLab με την ονομασία Cretan and South Aegean Living Lab.

Έργα