Heraklion
Smart City

 • English

Προχωράει με συνέπεια η υλοποίηση του σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ηρακλείου

11 Feb, 2021

Με συνέπεια η πόλη του Ηρακλείου συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της.Σήμερα , υπάρχουν 9 έργα πληροφορικής ήδη εγκεκριμένα  που θα εκτελεσθούν το επόμενο διάστημα υλοποώντας την στρατηγική «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη».Τα έργα αυτά είναι συνολικού προϋπολογισμού  1.443.520 €

 1. «Ψηφιακές εφαρμογές πολιτισμού μέσω των οπτικοακουστικών θησαυρών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Β.Δ.Β.) με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής» (Ψηφιοποίηση οπτικοακουστικού αρχείου Βικελαίας )

Χρηματοδότηση RIS3Crete

Προσωρινός ανάδοχος η εταιρία UNISYSTEMS, Ποσό 252.588,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων μηχανισμών για την ψηφιακή αποτύπωση του Οπτικοακουστικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης και τη διάχυση του ψηφιακού περιεχομένου του στο ευρύ κοινό, με τη χρήση υψηλών προδιαγραφών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης, τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου.

 1. «Παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με βάση μικρομετεωρολογικές μετρήσεις»

Προγραμματική Σύμβαση με ΙΤΕ, ποσό 50.000,00 ευρώ, αφορά τη διετία από 2020-2021 και 2021-2022

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ειδικός σκοπός της εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση είναι η αποτύπωση της ροής διοξειδίου του άνθρακα  εντός του κέντρου του Ηρακλείου. Για τον σκοπό αυτό έχει τοποθετηθεί επιστημονικό όργανο μέτρησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και θερμότητας σε ιστό στην πλατεία Κορνάρου.

 1. «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs»

 

Χρηματοδότηση Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Ποσό 19.730 €

 

Ανάδοχος : AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E., ποσό 19.». Στο πλαίσιο αυτό σε κάθε ένα από τα δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα μηδενικών ρύπων του Δήμου Ηρακλείου θα εγκατασταθεί μία τηλεματική συσκευή η οποία περιλαμβάνει 4G[1] modem και σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS).

Για την επικοινωνία της κονσόλας οδηγού και των «έξυπνων στάσεων» με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής του Αστικού ΚΤΕΛ, ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ θα παρέχει στον ανάδοχο την πλήρη τεκμηρίωση του API του υφιστάμενου συστήματος, μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της κονσόλας οδηγού και του υφιστάμενου συστήματος τηλεματικής.

Για τις «έξυπνες στάσεις» ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη διασύνδεση των πινακίδων-στάσεων με το υφιστάμενο σύστημα τηλεματικής του Αστικού ΚΤΕΛ, χρησιμοποιώντας το API που θα του δοθεί από το Αστικό ΚΤΕΛ

 

 1. «Διαδραστικό Ηράκλειο, (ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης)».

Χρηματοδότηση : ΣΒΑΑ

Ποσό 217.600,00

Περίληψη : Οι τεχνολογίες αιχμής που θα χρησιμοποιηθούν θα παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο  με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους: (α) επιτόπου (on-site), κατά τη διάρκεια της περιήγησης (β) απομακρυσμένα (remotely), σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, (γ) μέσω του διαδικτύου (via the web), με τη χρήση σταθερών και φορητών συσκευών και (δ) μέσω της υπάρχουσας υποδομής ενημέρωσης και τουριστικής προβολής.

Για την ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής θα παραχθούν μεταξύ άλλων βίντεο υψηλής ευκρίνειας 360ο , ενώ θα αξιοποιηθούν τεχνικές και συστήματα «αφήγησης» (story telling) για την καινοτόμο/ διαδραστική παρουσίαση εκθεμάτων/ πολιτιστικών γεγονότων.

 1. «Ψηφιοποίηση και προβολή του Έντυπου Αρχείου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

Χρηματοδότηση :ΣΒΑΑ

Ποσό 175.238,04€.

Περίληψη : πρόκειται ουσιαστικά για τον εμπλουτισμό της  Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ιστορικών  Εγγράφων με νέο τεκμηριωμένο και ψηφιοποιημένο υλικό από το αρχείο των εφημερίδων που διαθέτει η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η ψηφιοποίηση του υπόλοιπου αρχείου της εφημερίδας  «Η Πατρίς»,  από το 1958 έως το 1990. Επιπλέον θα ψηφιοποιηθούν και τεκμηριωθούν μια σειρά από άλλες σημαντικές εφημερίδες της Κρήτης και επίσης ένα ακόμα σημαντικό αρχείο, αυτό του Δημοτολογίου του Δήμου Ηρακλείου για τα έτη 1825 έως 1925.Παράλληλα θα υλοποιηθεί μία σειρά καινοτόμων εφαρμογών προβολής του υλικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

 

 1. Ανάπτυξης Πλατφόρμας διαδικτύου των πραγμάτων (ΙοΤ) για τον Δήμο Ηρακλείου

Προγραμματική σύμβαση με ΙΤΕ

Ποσό : 200.000€

Περίληψη :Με το έργο αυτό αναπτύσσεται διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής, αποθήκευσης, προβολής και διάθεσης αστικών δεδομένων από διάφοες πηγές εξωτερικού περιβάλοντος της πόλης και ανάπτυξης εφαρμογ΄λων αξιοποίησης των δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά είναι περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά, θορύβου, μέτρησης πλήθους κά.

 1. «Δημιουργία ενιαίου Συστήματος ενημέρωσης επισκεπτών Δήμου Ηρακλείου  και ανάπτυξη εφαρμογής προσωποποιημένης πληροφόρησης «Heraklion Gastronomy»,

Χρηματοδότηση :Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020/ Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER»

Ποσό 59.024,00 €

Το έργο περιλαμβάνει:

 • την επέκταση της υποδομής πληροφόρησης των επισκεπτών μέσα από INFO kiosksκαι τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών Διάχυτης Νοημοσύνης. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία στην πόλη και την ενδοχώρα παρέχοντας πολυποίκιλες και πολυεπίπεδες πληροφορίες σε όσους πραγματικά θέλουν να περιηγηθούν και να γνωρίσουν το Δήμο μας.
 • τη δημιουργία μιας εφαρμογής επαυξημένηςπραγματικότητας για έξυπνες φορητές συσκευές όπου ο χρήστης μέσα από θεματικές διαδρομές, με αφετηρία το Ηράκλειο θα γνωρίζει σημεία ενδιαφέροντος της ενδοχώρας, την τοπική ιστορία και την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου.
 • Με την ελκυστική θεματική ενότητα «Heraklion Gastronomy»που θα αφορά εξολοκλήρου σε μια γαστρονομική περιήγηση στην ενδοχώρα με αναφορές σε αγροτικά- κτηνοτροφικά προϊόντα,  προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας-βιοτεχνίας, ιστορικές και πολιτισμικές πληροφορίες.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι δεκαέξι μήνες.

 1. «Ψηφιακό αποθετήριο Πολιτιστικού και Τουριστικού υλικού»

Χρηματοδότηση RIS3Crete

Ποσό :199.640€

Περίληψη Το παρόν Έργο θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μία πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων (open Data) για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από έργα τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα, αρκετοί δημόσιοι φορείς δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που παράγουν ή συλλέγουν άλλοι φορείς του δημοσίου στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και στο πλαίσιο του ίδιου φορέα και ειδικότερα σε μεγάλους Δήμους όπου πολλές υπηρεσίες παράγουν δεδομένα είτε μέσω της λειτουργίας τους είτε μέσω συμμετοχής του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Τέλος, λόγω αυτής της τεράστιας διασποράς και ασυνδετότητας του περιεχομένου καθώς και της παρουσίασής του σε αρκετά χαμηλή ανάλυση, αυτό δε φτάνει με αποδοτικό τρόπο στους πολίτες.

Βασικός στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πληροφοριακό σύστημα παροχής υπηρεσιών ποικίλα αδειοδοτημένου περιεχομένου υψηλής ανάλυσης προς τους δημόσιους φορείς, συλλογικότητες πολιτών ή ιδιωτών μέσω μίας ενιαίας υποδομής ανοιχτών δεδομένων (open data) διατήρησης και καταλογογράφησης ψηφιακού περιεχομένου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τον Δήμο Ηρακλείου.

 

 

 1. «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου»

 

Χρηματοδότηση RIS3Crete

Ποσό 269.700

 

Περίληψη : Η πρόταση περιλαμβάνει την καταγραφή και ψηφιοποίηση τουριστικών διαδρομών σχετικά με τον οίνο και την υλοποίηση μίας σειράς ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και προβολής του καθώς και ένα εικονικό μουσείο οίνου στο διαδίκτυο. Σκοπός της πρότασης είναι να απευθυνθεί στον επισκέπτη και τουρίστα του Ηρακλείου παρέχοντας του μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές μία διαφορετική περιηγητική οινική εμπειρία και την δυνατότητα να αποκομίσει πολύτιμες γνώσεις για την οινοποιητική παραγωγή του Ηρακλείου μέσα από την διάδραση και το παιχνίδι.