Heraklion
Smart City

  • English

ΕΡΕΥΝΑ: Τι πράσινο “σηκώνει” το Ηράκλειο;

14 Mar, 2019

Πηγή : Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ , 13-3-2019.

Στο μικροσκόπιο μιας επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων βρίσκονται δεκατέσσερις περιοχές πρασίνου στην πόλη, που αξιολογούνται με σκοπό να ανατροφοδοτηθούν και να χαρτογραφηθούν ως επιλέξιμες περιοχές που μπορούν να  μετατραπούν σε πυρήνες πρασίνου στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE 2017 Climate change» στο οποίο κατάφερε να ενταχθεί  Δήμος Ηρακλείου.

Στόχος του προγράμματος είναι αφού επιλεγούν συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορούν να γίνουν νέες φυτεύσεις, στη συνέχεια να γίνουν μετρήσεις στις περιοχές αυτές ώστε να αξιολογηθούν μετρηθούν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής.

Ειδικό επιστημονικό κλιμάκιο που βρίσκεται από προχθές στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του προγράμματος, αποτελείται από τους  Αλεξάνδρα Σολωμού, Ευαγγελία Αβραμίδου, και Γεώργιο Καρέτσο πραγματοποιεί ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης όπως τον τάφο Καζαντζάκη, τη λεωφόρο Ν. Παναγιωτάκη, το πάρκο Πουλή, τα ρέματα Χρυσοπηγής, το νέο πάρκο Κατσαμπά, πάρκο Αναγεννήσεως, το πάρκο Ερυθραίας (22 στρέμματα) στον πευκώνα των Δειλινών στο πάρκο Θεοτοκόπουλου και στην ενετική τάφρο δυτικά από το κομμένο Μπεντένι.

Το κλιμάκιο σύμφωνα με τον πολιτικό προϊστάμενο του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου κ. Νίκο Φακουρέλη, «προχωρά στην καταγραφή της φυτικής ποικιλότητας (αυτοφυών ειδών) μέσα στους αστικούς χώρους πρασίνου, όπως επίσης και στη φαινοτυπική αξιολόγηση υφιστάμενων δέντρων και θάμνων και εκτίμηση του αποθηκευμένου άνθρακα στα δέντρα και τους θάμνους. Από την αξιολόγηση των δύο αυτών στοιχείων θα προκύψουν και οι επίσημες επιστημονικές προτάσεις του κλιμακίου, για εμπλουτισμό του πρασίνου στην πόλη και τις νέες φυτεύσεις που θα πρέπει να γίνουν».

Τα συμπεράσματα των επιστημόνων θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Παρασκευή 15 Μαρτίου στο πλαίσιο ανοικτής ημερίδας με τίτλο «αστικό πράσινο και κλιματική αλλαγή» στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα, σε σχέση με το πώς ο Δήμος σκοπεύει να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος του πρασίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος  «προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις» διοργανώνουμε ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Αστικό Πράσινο και Κλιματική Αλλαγή».

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Φακουρέλης υπογραμμίζει ότι το αστικό πράσινο έχει πολλαπλά οφέλη, αλλά καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο και πιο αισθητές, απαιτείται συστηματική δράση για την αξιοποίηση αυτού του πόρου, ο οποίος με σχετικά μικρό κόστος μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη.

Ο ίδιος εξηγεί ακόμα ότι  «ο Δήμος Ηρακλείου μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα  δεσμεύεται στη διαχείριση και παρακολούθηση ενός ολοκληρωμένου δικτύου πράσινων χώρων, μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η αύξηση της δέσμευσης CO2  αλλά και η αύξηση της επιφάνειας του αστικού πρασίνου.

Σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, μέσω της ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών για την οργάνωση και διαχείριση των χώρων πρασίνου, ώστε να συμβάλουν στον μέγιστο βαθμό στη βελτίωση των συνθηκών των πόλεων.

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα θα οδηγήσει στη μείωση της χρήσης ενέργειας, μείωση της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων, βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση του ατμοσφαιρικού CO2, μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, βελτίωση ενδιαιτημάτων για είδη χλωρίδας και πανίδας και βελτίωση τελικά της ποιότητας ζωής των κατοίκων».