Heraklion
Smart City

  • English

URBACT III :Το σχέδιο «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» ένα από 97 καλύτερα αστικά project στην Ευρώπη , σήμερα

11 Apr, 2018
...

#Κωστής Μοχιανάκης

Από το 2007 δειλά στην αρχή αλλά με μεγαλύτερη ένταση στη συνέχεια αρχίσαμε να δουλεύουμε ώστε να ενισχυθεί η ταυτότητα της πόλης ως «Ψηφιακή πόλη».Με μια σειρά έργων δημιουργήθηκε η κρίσιμη μάζα ώστε πράγματι οι πολίτες να απολαμβάνουν μια σειρά υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.Οι βασικοί άξονες αυτής της πολιτικής περιγράφονται στον «Καταστατικό χάρτη υποχρεώσεων των Δημοτικών αρχών έναντι των πολιτών στην κοινωνία της γνώσης».

Γρήγορα , όμως, συνειδητοποιήσαμε ότι το σχέδιο έπρεπε να διευρυνθεί και να γίνει ολοκληρωμένο , υιοθετώντας την ταυτότητα της «έξυπνης πόλης» , η οποία περιλαμβάνει και άλλους πέντε τομείς που συμβάλλουν σε αυξημένη ποιότητα ζωής στην πόλη.

Αξιολογώντας τα συμπεράσματα από την εφαρμογή στρατηγικών αστικής ανάπτυξης σε πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής, που υποδεικνύουν δύο μεγάλους τομείς παρέμβασης για την αύξηση της ανταγωνιστικότας και ελκυστικότητας μιας πόλης ( οικονομικό επαναπροσανατολισμό και ποιότητα ζωής ) το  Δημοτικό συμβούλιο ,ψηφίζοντας το 2015 το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου , υπέδειξε τους τρεις μεγάλους τομείς στους οποίους η πόλη θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της , τις επενδύσεις και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Θέλουμε το Ηράκλειο :

  • Πόλη ανθεκτικήμε ασφαλές περιβάλλον ανάπτυξης της ζωής στην πόλη. Ανθρωποκεντρικά δομημένη κοινωνική πολιτική, με αποτελεσματικές υποδομές κοινωνικής στήριξης, συμμετοχικά δίκτυα αλληλεγγύης, ισχυρές δομές και υπηρεσίες δια βίου μάθησης , προστασία της απασχόλησης.Με οργανωμένες δομές πολιτικής προστασίας και ασφάλειας των πολιτών.
  • Πόλη με ισχυρή πολιτιστική και Τουριστική ταυτότητα, πόλη φάρο πολιτισμού , με ισχυρή δημιουργική βιομηχανία, ελκυστικές τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα , με ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία.
  • Πραγματικά Έξυπνη Πόλη.Τόπο καινοτομίας, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, βελτιωμένης ποιότητας ζωής, ηλεκτρονικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, ενεργειακά αποδοτική, με ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη αστική κινητικότητα.»

Ο σχεδιασμός αυτός ενισχύθηκε το 2016 και το 2017 με την παρουσίαση της ολοκληρωμένης στρατηγικής Ηράκλειο, έξυπνη πόλη και την έγκριση του προγράμματος “Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” που σύνθημά του είναι το“Ηράκλειο πόλη έξυπνη, ανθεκτική,  πόλη των 5+1 πολιτισμών”

Αυτή η σαφής δέσμευση της Δημοτικής αρχής συνοδεύεται από την απόφαση της συνεργασίας όλων των φορέων της πόλης στην Επιτροπή “Ηράκλειο, έξυπνη πόλη” , αλλά και άλλες επιτροπές διαβούλευσης που έχει συστήσει ο Δήμος μας.Εκτός όμως της θεσμικής συμμετοχής ,  ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των πολιτών σε ομάδες εθελοντικών δράσεων και αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που συμβάλει στον αστικό μετασχηματισμό της πόλης.

Επίσης συνοδεύεται από ένα συνεκτικό οδικό χάρτη έργων που στηρίζεται διαχρονικά ( σχεδόν δέκα χρόνια ) και έχει αναδείξει την πόλη μας ως μια από τις πιο επιτυχημένες πρακτικές , σχεδιασμού και αποτελεσματικών έργων.Η επιτυχία αυτή αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς αποδεικνύοντας ότι ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω την φράση που ειπώθηκε όταν ο Διεθνής οργανισμόςIntelligent Community Forum που εδρεύει στη Νέα Υόρκη ανακοίνωνε ότι το Ηράκλειο είχε επιλεγεί για τη λίστα των 21 έξυπνων πόλεων το 2012.”Δυσκολεύονται εκεί κάτω, αλλά τα καταφέρνουν”.

Η επιτυχία αυτή επαναλήφθηκε το 2013 και το 2014.

Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που αναγνώρισε την πόλη του Ηρακλείου ως μια από τις 240 έξυπνες πόλεις της Ευρώπης σε καλή μάλιστα κατάταξη , αφού μας αναγνώρισε καλές πρακτικές σε τρεις από τους έξι τομείς των έξυπνων πόλεων.

Πρόσφατα τον Ιούνιο του 2017 το URBACTIII κατέταξε το στρατηγικό σχέδιο “Ηράκλειο, έξυπνη πόλη” ως μια από τις 97 καλές πρακτικές Ευρωπαϊκών πόλεων επί του συνόλου των αστικών πολιτικών.

Αυτός ο σχεδιασμός, η συμμετοχική διαδικασία, ο οδικός χάρτης έργων αλλά και το branding της πόλης ώστε να έχει ισχυρό city positioning με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται πιο ισχυρός και με επιτυχέστερα αποτελέσματα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες.

Ιδιαίτερα έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας σε όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους  της πόλης ,που με την αριστεία και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες τους ισχυροποιούν την τοπική οικονομία της γνώσης.