Heraklion
Smart City

  • English

Καινοτόμες ιδέες και τοπική επιχειρηματικότητα

07 Jun, 2018
...

Την  ανάδειξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσα από την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και νέων τεχνολογιών βάζει στο προσκήνιο ο Δήμος Ηρακλείου, μέσα από την οργάνωση του 1ου Συμποσίου «Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας», στο οποίο θα συμμετέχουν και θα μιλήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον οικονομικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο του τόπου μας.

Οι εργασίες του διήμερου Συμποσίου ξεκινούν την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ολοκληρώνονται το Σάββατο 9 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (αίθουσα Καστελλάκη) Κορωναίου 9.

Το Συμπόσιο και άλλες δράσεις που θα ακολουθήσουν εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου προώθησης του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ».

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Περιβάλλοντος Πέτρος Ινιωτάκης το «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ», συνιστώντας μέρος του ευρύτερου οράματος του Δήμου Ηρακλείου για την ανάπτυξη της έξυπνης πόλης, έχει ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη η οποία θα διακρίνεται από καινοτομία και εξωστρέφεια.

Το «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ», πέρα από το γεγονός ότι προάγει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αποτελεί και το ίδιο, ως θεσμός,  καινοτομία για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, επιχειρηματίες, ερευνητές, επιστήμονες) διαθέτουν, πλέον, ένα κοινό σημείο συνάντησης που έχει συσταθεί και δημιουργηθεί αποκλειστικά για το σκοπό της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μέσω του δημοκρατικού διαλόγου.

Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, η οποία θα επέλθει από την αλληλεπίδραση των ενδιαφερόμενων μερών και τη δυνατότητα για δημοκρατικό διάλογο που προσφέρει ένας χώρος όπως αυτός του «ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ», θα προσδώσει στις επιχειρήσεις της Κρήτης διακριτά σημεία υπεροχής, τα οποία θα αποτελέσουν με τη σειρά τους τα στοιχεία που θα συστήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τόσο των ίδιων των επιχειρήσεων, όσο και της πόλης του Ηρακλείου».

Η καινοτομία βαρόμετρο στην ανταγωνιστικότητα

«Βρισκόμενοι, πλέον, στο 2018, έπειτα από 10 σχεδόν χρόνια κατά τα οποία η Ελλάδα στο σύνολό της αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκεκριμένα, προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν», σύμφωνα με τον κ. Ινιωτάκη, «έχει καταστεί σαφές ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την καινοτομία την οποία ενσωματώνουν στις λειτουργίες και στη φιλοσοφία τους.

Η καινοτομία αυτή μπορεί να αναφέρεται είτε στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που οι επιχειρήσεις παρέχουν είτε στις εσωτερικές διαδικασίες που τις διακρίνουν, καθώς, επίσης και στους τρόπους προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους

. Ο Δήμος Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, για την ευημερία της πόλης και της κοινωνίας των πολιτών, επιδιώκει την καλλιέργεια ενός συλλογικού οράματος που θα προκύψει μέσω συνεννόησης και συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Στο σημείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί η σημασία και η δυναμική που προσδίδει η έξυπνη πόλη στο εγχείρημα αυτό, οι οποίες δημιουργούν ή  ενισχύουν την τετραπλή  έλικα ανάπτυξης, η οποία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των δημοτικών τοπικών αρχών με την κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Τέλος αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η ανάγκη για βιώσιμες επενδύσεις έρχεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο, καθώς, αποτελούν το κρίσιμο σημείο επιβίωσης της χώρας αφού αυτές είναι που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μοχλεύουν πόρους σε τοπικό επίπεδο».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί, την Παρασκευή 8 του μήνα, θα μιλήσει ο πρ. υπουργός Οικονομίας, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών Ν. Χριστοδουλάκης, ενώ ο ο δρ Νικόλαος Κατσαράκης, πρύτανης ΤΕΙ Κρήτης θα μιλήσει για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας στο ΤΕΙ Κρήτης.

Επίσης ο Γεώργιος Καββαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), θα μιλήσει για την καινοτομία και συνεργασίες ως προϋποθέσεις ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων και ο Κωνσταντίνος Αρχοντάκης, γενικός διευθυντής Ομίλου ΚΑΡΑΤΖΗ θα μιλήσει για την επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια.

Το Σάββατο 9 του μήνα, ο Ιωσήφ Σηφάκης, ακαδημαϊκός, βραβείο Turing, θα μιλήσει για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία για μια εθνική στρατηγική, ο Γιάννης Ραμουτσάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Oasis Square Capital θα μιλήσει με θέμα «την κρίση χρέους, την παγκόσμια και ελληνική: Που είμαστε; Προκλήσεις και αναπτυξιακές προοπτικές».

Επίσης θα μιλήσει η Χριστίνα Χαλκιαδάκη, διευθύνουσα σύμβουλος της Γεύσεις Κρήτης Χαλκιαδάκης ΑΕ  & Μέλος ΔΣ της Χαλκιαδάκης ΑΕ, με θέμα «Πώς οι καλές πρακτικές και η καινοτομία οδηγούν σε πιστούς καταναλωτές».

Αντίστοιχα ο Γεώργιος Καλουτσάκης, υπεύθυνος Ανάπτυξης του Ομίλου Hersonissos Group Hotels, θα εισηγηθεί το θέμα «βελτιστοποιώντας το μέλλον», ενώ ο Ιωάννης Σομαλακίδης, πρόεδρος του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas, θα παρουσιάσει το θέμα «η Εκπαιδευτική Ρομποτική στη χώρα μας».