Heraklion
Smart City

  • English

IMPULSE: Εφαρμόζοντας στο Ηράκλειο ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων

18 Dec, 2018
...

Υιοθετώντας τους υψηλούς στόχους και τις πανευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου διοργάνωσε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Διαμεσογειακού Προγράμματος IMPULSE, ημερίδα Δημόσιας Συζήτησης και Τεχνικής Συνάντησης/ Εκπαίδευσης με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων. Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν επικεφαλής στελέχη της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης Α` και Β` Βαθμού καθώς επίσης πανεπιστημιακά στελέχη και στελέχη επιχειρήσεων του ενεργειακού κλάδου. Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως Συντονιστής Εταίρος του IMPULSE αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου του ως ο Εθνικός Φορέας για την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, καθώς και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ως Διασυνδεμένος Εταίρος του IMPULSE αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου του ως Περιφερειακός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών τόνισε: «Η ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά επίκαιρο αφού ακόμη και ο τελευταίος πολίτης έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί την κλιματική αλλαγή.  Στο Δήμο Ηρακλείου επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας για να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής με δυο βασικούς στόχους: να προλάβουμε τις επιδράσεις της και παράλληλα να αναστρέψουμε την καταστροφική πορεία που επέρχεται στις δημόσιες υποδομές. Πιστεύουμε στη σημασία που έχει η ενιαία στάση σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ολόκληρο το νησί και δουλεύουμε για να επιτευχθεί».

Συνάντηση Impulse

Ο Γιάννης Αναστασάκης, Αντιδημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτωναναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου δήλωσε: «Η ενεργειακή στρατηγική μας στο Δήμο κινείται σε τρεις άξονες: την αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών με LED, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων με ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας με χρήση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και ποδηλάτων και με ταυτόχρονη αύξηση των πεζοδρόμων. Ήρθε η ώρα ο Δήμος Ηρακλείου να ενταχθεί στο νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα. Με αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμευόμαστε για τη λήψη δράσεων που αφορούν τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης με εκατοντάδες ευρωπαϊκές πόλεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν».  

«Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο. Ο κτιριακός τομέας είναι στρατηγικός για την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων 2020/ 2030/ 2050. Για να ανταποκριθούν σε αυτήν την ανάγκη οι ΟΤΑ θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τεχνικά άρτια σχέδια ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους. Το ΚΑΠΕ αναγνωρίζοντας αυτήν την πρόκληση υλοποιεί το IMPULSE ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο διαμεσογειακής συνεργασίας το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση των εμποδίων ώστε να επιταχυνθεί η ζητούμενη ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων και να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που τίθενται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Δαμασιώτης Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ΚΑΠΕ, Συντονιστής έργου IMPULSE, αναφερόμενος στην ευκαρία που δίνει το Πρόγραμμα IMPULSE στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Ο Δρ. Νίκος Ζωγραφάκης Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων της Περιφέρειας Κρήτης από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, αναφερόμενος στη σημασία του Συμφώνου των Δημάρχων τόνισε στην εισήγησή του: «Το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης Κρήτης / Ενεργειακό  Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης ως  συντονιστής

της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Κρήτη, επιδιώκει και υποστηρίζει όλους τους Δήμους της Κρήτης για την εκπόνηση και την εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Η ενεργειακή ανακαίνιση όλων των Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων είναι σαφής προτεραιότητα και η αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων όπως το IMPULSE είναι αναγκαιότητα και επιδίωξη με προφανείς πολλαπλές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις για το νησί μας».

Η κα. Ρένια Δρόσου, Κοινωνιολόγος Msc, Προϊσταμένη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συντονίστρια του έργου για τον Δήμο Ηρακλείου, σημείωσε ότι «με βάση το Άρθρο 7 του ν.4342/2015 ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση 2012/27/ΕΕ, με ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, για τα κτίρια της αρμοδιότητάς τους, θα πρέπει να εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως το IMPULSE είναι σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να αξιοποιηθούν, αφού μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων και παράλληλα δύνεται η ευκαιρία για συνεργασία, δικτύωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας επί των τρεχόντων πολιτικών και στρατηγικών που εφαρμόζονται καθώς και νέων πολιτικών που προωθούν την ενεργειακή απόδοση δημοτικών/δημόσιων κτιρίων.»

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα εργαλεία λήψης απόφασης για την εκπόνηση των αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης των Δήμων που αποτελούν γεφύρωση της Ευρωπαϊκής και Τοπικής Δράσης για το Κλίμα, καθώς επίσης οι συμμετοχικές δράσεις για την κεφαλοποίηση των πρωτοκόλλων IMPULSE που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Ακολούθησε τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο από τον Δρ. Γιώργο Σταυρακάκη, Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΠΕ και Συντονιστή έργου IMPULSE. Ο Δρ. Σταυρακάκης παρουσίασε τη μέθοδο εργασίας για την ομαδοποίηση δείγματος πολλών κτιρίων σε κατηγορίες, καθώς και τις υπολογιστικές εφαρμογές για την ιεράρχηση σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης και για την προτεραιοποίηση κτιρίων προς αναβάθμιση σε ετήσια βάση (τα εργαλεία και η μεθοδολογία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου https://impulse.interreg-med.eu/ και ειδικότερα στην αρχική σελίδα – «Βιβλιοθήκη»). Το Σεμινάριο έκλεισε με την εκπόνηση παραδειγματικού case study (περιπτωσιολογικής μελέτης) από όλους τους συμμετέχοντες με στόχο τη διάδοση και εφαρμογή της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε στο Ηράκλειο, εν δυνάμει, σε κάθε Δήμο της χώρας  (η μελέτη περίπτωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου στην ενότητα «Νέα» – «Συναντήσεις εργασίας 7/12/2018»- «Μελέτη περίπτωσης- παρουσίαση – Τεχνικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο»).

Η συνάντηση, την οποία παρακολούθησαν και διαδικτυακοί συμμετέχοντες σε εθνικό επίπεδο, ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις δράσεις κεφαλαιοποίησης για την ενεργειακή απόδοση δημόσιων κτιρίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

  • Φωτογραφικό υλικό εδώ.
  • Forum συμμετοχής στο Διαμεσογειακό Πρόγραμμα IMPULSE https://impulseforum.eu/
  • Ιστοσελίδα του προγράμματος https://impulse.interreg-med.eu/.
  • Χαρακτηριστικά βίντεο με τις εφαρμογές του προγράμματος στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες στο κανάλι του προγράμματος στο Youtube IMPULSE YouTube.